Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Tiu Kreschatik Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Kiev
Tiu Kreschatik Hostel

Nhà trọ

We're right on Kreschatik, the most central street in Kiev, with free Wi-Fi, laundry facilities and more!