Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Tiu Kreschatik Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Tiu Kreschatik Hostel
Tiu Kreschatik Hostel

Nhà trọ

We're right on Kreschatik, the most central street in Kiev, with free Wi-Fi, laundry facilities and more!