Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Red Star Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

So sánh các bài đánh giá, ký túc xá, khu du lịch, nhà nghỉ động cơ, và tìm các thỏa thuận đặt chỗ
Red Star Hostel

Nhà trọ

Lounge accomodation in the most beautiful and lively old part of the city center,