Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Premium Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Krakow
Tài sản tốt nhất trong Krakow
Tài sản rẻ nhất trong Krakow

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Các ký túc xá và nhà nghỉ ba lô mới mở
Premium Hostel

Nhà trọ

We offer you hotel quality and hostel atmosphere for hostel price! We are the olny one in Krakow who offers that.