Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pension San Fermin

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất San Sebastian
Tài sản tốt nhất trong San Sebastian
Tài sản rẻ nhất trong San Sebastian

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Pension San Fermin
Pension San Fermin
4.0   

154 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

San Fermin is a warm and friendly Hostel that welcomes travelers from all over the world.