Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Mr. Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Riga
Tài sản tốt nhất trong Riga
Tài sản rẻ nhất trong Riga

Nhất Latvia
Tài sản tốt nhất trong Latvia
Tài sản rẻ nhất trong Latvia

Đánh giá của khách sạn
Mr. Hostel
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Mr. Hostel! Home atmosphere in the center of Riga!