Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Kanonia

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Warszawa
Tài sản tốt nhất trong Warszawa
Tài sản rẻ nhất trong Warszawa

Nhất Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Nhà nghỉ thanh thiếu niên ở các thị trấn lịch sử
Kanonia
4.2   

174 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

We are only one Hostel on Warsaw Old Town. It's a perfect place to stay.