Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel-Hostel Veselka

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Ký túc xá ưa thích được tổ chức và sắp xếp bởi khách du lịch trong Kiev, Ukraine
Hotel-Hostel Veselka

Nhà trọ

Veselka Hostel offers you nice and friendly accommodation in private and dorm rooms in the heart of Kiev, where the design and the unique social space create a special atmosphere. Come and stay at the one of the best and coziest hostel in town