Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel-Hostel Veselka

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở châu Á, Úc và châu Phi trong Kiev, Ukraine
Hotel-Hostel Veselka

Nhà trọ

Veselka Hostel offers you nice and friendly accommodation in private and dorm rooms in the heart of Kiev, where the design and the unique social space create a special atmosphere. Come and stay at the one of the best and coziest hostel in town