Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Rynek7

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Krakow
Tài sản tốt nhất trong Krakow
Tài sản rẻ nhất trong Krakow

Nhất Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Các ký túc xá hạng nhất trong Krakow, Poland
Hostel Rynek7

Nhà trọ

New York Times - "For million-dollar views at backpacker rates, try the Rynek7 Hostel. In a 15th-century building overlooking the main square, it has bunks starting at 55 zlotys, and doubles with shared baths for 150 zlotys."