Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Frolic Goats Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Poznan
Tài sản tốt nhất trong Poznan
Tài sản rẻ nhất trong Poznan

Nhất Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Các ký túc xá tốt nhất để tham quan và đi nghỉ mát
Frolic Goats Hostel
4.0   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

First hostel in Poznan