Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Budapest Chain Bridge Apartment

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Budapest Chain Bridge Apartment

Căn hộ, chung cư

Superb, modern and spacious duplex apartment in a beautiful building 30 m from the Danube