Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Budapest Chain Bridge Apartment

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Budapest Chain Bridge Apartment

Căn hộ, chung cư

Superb, modern and spacious duplex apartment in a beautiful building 30 m from the Danube