Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Backpack Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Bí mật du lịch
Backpack Guesthouse

Nhà trọ

Beautiful, laid-back hostel in quiet residential street. Kitchen, Common roon / Bar and Magical chill-out garden