Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Backpack Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Backpack Guesthouse
Backpack Guesthouse

Nhà trọ

Beautiful, laid-back hostel in quiet residential street. Kitchen, Common roon / Bar and Magical chill-out garden