Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Anna Center Apartment

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Hộ chiếu để tiết kiệm cho việc đặt chỗ du lịch và nhà nghỉ
Anna Center Apartment

Căn hộ, chung cư

Anna Center is waiting for it guests in the very heart of Budapest in only one minute walk from the main walking and shopping streets of the oldtown. It offers comfortable staying in a fully equipped establishment for 1-4 (max 5) person.