Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

A-Hostels On Three Railway Stations

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

A-Hostels On Three Railway Stations

Nhà trọ

3 rooms Hostel for 14 person situated in 3 min walk from the main hub of Moscow and 1, 5 km from the Kremlin