Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

1st Hostel Budapest

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

1st Hostel Budapest
1st Hostel Budapest
3.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

1st Hostel Budapest has a good location near the Danube river. It is a high quality hostel with very reasonable prices.