Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

10 Coins Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Siêu thị
10 Coins Hostel

Nhà trọ

Welcome to our cosy 10 COINS Hostel in a splendid city of Sofia (Bulgaria).