Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

10 Coins Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Ký túc xá và nhà nghỉ chuyên biệt trong Sofia, Bulgaria
10 Coins Hostel

Nhà trọ

Welcome to our cosy 10 COINS Hostel in a splendid city of Sofia (Bulgaria).