Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

10 Coins Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Một khái niệm mới về lòng hiếu khách
10 Coins Hostel

Nhà trọ

Welcome to our cosy 10 COINS Hostel in a splendid city of Sofia (Bulgaria).